Varför installera en skorsten istället för att bygga den?

I de flesta hem byggs ett tak som kallas skorsten ofta på rökkanalens slut.

Dessa skorstenar är byggda med syfte att fylla olika funktioner och kan lösa olika jobbiga problem.

Bland rökkanalernas vanliga problem, som man hoppas kunna lösa med byggandet av en skorsten, finns säkerligen infiltration av vatten vid regn och hård vind eller inträde av fåglar från taket i själva rökkanalen. . men även en rent estetisk fråga.

De vanligaste klassiska skorstenarna är förvisso de i tegel eller stål. Men trots konstruktionen av dessa skorstenar, som ibland är mycket dyra, är lösningen av ovanstående problem inte garanterad. De klassiska skorstenarna påverkar faktiskt inte problemet med rök och dåligt drag i skorstenen.

Faktum är att om en eldstad ryker för att det blåser för mycket ute eller för att rökkanalen har krökar, eller av många andra skäl, löser en klassisk rökgasfläkt inte detta problem alls.

Lösningen som måste antas för att lösa problemet med skorstensrök är att installera en elektrisk rökutsug på taket vid influensautgången, även kallad aspirerande skorsten.

Gemi Elettronica föreslår olika modeller av elektriska rökutsugare; med olika egenskaper som sugkraft, motstånd mot höga temperaturer, flera års garanti och olika material val.

Gemi Elettronica strävar efter att besvara allas behov och kan erbjuda en dubbel lösning: en elektrisk rökutsug inuti en skorsten.

Den rökgasfläkt som Gemi Elettronica föreslagit skiljer sig från de klassiska murade eller stålskorstensfläktarna eftersom det är en eldfast lerskorsten.
Detta material är idealiskt för rökkanaler eftersom det är motståndskraftigt inte bara mot atmosfäriska ämnen utan även mot värme.

En dubbel fördel erhålls därför av denna lösning: den estetiska, tack vare användningen av en modern rökgasfläkt, och den funktionella med lösningen av rökproblemet tack vare den elektriska rökutsugaren.

Den elektriska rökutsugaren har även ett fågelskyddsgaller i elektrosvetsat stål och förhindrar tack vare sin struktur inträngning av vatteninfiltrationer.

Gemi Elettronica lerskorstensfläkten kräver inget lim för montering och kännetecknas framför allt av ett öppningssystem uppifrån som gör att du enkelt kan ta bort och demontera strukturen med möjlighet att därför kunna ingripa vid eventuella underhållsingrepp.

Gemi Elettronica kan därför svara på alla behov, både estetiska och konkret lösa, som rör de problem som en eldstad kan ha.