5. Retur Och Ångerrätt

Hos GemiMarket.it har kunden en 14 dagar lång returrätt för oanvända produkter i originalemballage. Det innebär att kunden kan ångra sitt köp och returnera varan såvida varan inte har tagits i bruk. Kunden får öppna förpackningen/emballaget och undersöka varan för transportskador, men notera att kunden själv står för den eventuella värdeminskningen som kan uppkomma på produkten.

 

14 Dagars Ångerrätt

Är en varas värde förminskad, d.v.s. om varan blivit använd eller av andra orsaker inte kan betraktas som ny, har kunden ändå 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag då kunden eller en annan av kunden utsedd person (dock inte transportören) fått varan i fysisk besittning.  GemiMarket.it hjälper kunden att returnera produkten till säljaren och återkopplar till kunden så snart kundens ansökan om retur har mottagits för e-post.

Om ångerfristen löper ut på en lördag eller helgdag förlängs fristen till nästkommande vardag. Har kunden beställt flera varor i en och samma order som blivit levererade vid olika tidpunkter löper ångerfristen från och med den dag då kunden mottar den sista varan. 

Ångerrätten gäller endast för privatpersoner. 

 

Så Fungerar En Retur

Retur och ny order: Om kunden vill returnera en vara och väljer att lägga en ny order via tretti.se omedelbart efter returen är returfrakten kostnadsfri så länge varan är ordentlig förpackad. Skulle säljaren bedöma att varan inte är ordentligt förpackad tillkommer en avgift. 

Retur utan en ny order: Om kunden väljer att returnera utan att lägga en ny order kommer, returkostnaderna kommer att bäras av kunden.

Kunden kan utnyttja sin returrätt genom att neka mottagandet av beställningen vid leveranstillfället eller ge GemiMarket.it ett tydligt meddelande senast 14 dagar efter att kunden har mottagit en vara.

Med tydligt meddelande ska förstås att kunden fyller i returformuläret. GemiMarket.it rekommenderar kunden att förpacka varan ordentligt i originalförpackningen/emballaget. Kunden bär själv ansvaret för varan tills dess att säljaren mottagit den på sitt lager.  la vägen tillbaka till säljarens lager.

Kunden kan utnyttja sin returrätt genom att neka mottagandet av beställningen vid leveranstillfället eller ge Tretti ett tydligt meddelande senast 14 dagar efter att kunden har mottagit en vara.

Med tydligt meddelande ska förstås att kunden fyller i returformuläret. Tretti rekommenderar kunden att förpacka varan ordentligt i originalförpackningen/emballaget. Kunden bär själv ansvaret för varan tills dess att säljaren mottagit den på sitt lager.  

Återbetalning

Gemimarket.it hjälper kunden att utnyttja ångerfristen gentemot säljaren och ser till att säljaren betalar tillbaka köpesumman till kunden senast 14 dagar efter att kunden meddelat att han eller hon vill ångra sitt köp.

Däremot återbetalas inte pengar för tilläggstjänster vid leverans såsom uppbärning, installation eller bortforsling. 

Om inget annat uttryckligen avtalats med kunden, återbetalas beloppet alltid med samma betalningsmetod som kunden använde när han eller hon ingick köpeavtalet. Har kunden till exempel använt ett VISA-kort vid köpet, blir pengarna återbetalade till samma VISA-kort. Kunden kommer inte under några omständigheter att erläggas ytterligare kostnader eller avgifter som följd av återbetalningen. 

För det fall att det säljaren inte har mottagit returvaran förbehåller sig säljaren rätten att hålla inne med betalningen tills dess säljaren har mottagit varan eller dokumentation på att varan blivit returnerad. 

Notera: Kunden kan riskera att gå miste om delar av eller hela returbeloppet. Detta sker om varans värde är förminskat, vilket värderas utifrån följande förutsättningar:

Kunden har tagit varan i bruk och använt den i mer än 30 dagar. 

Varan har blivit skadad under tiden kunden hade ansvaret för den. 

Kunden har hanterat varan på ett annat sätt än vad som är förenligt med varans art, egenskaper och funktionssätt. 

Kunden har inte följt de begränsningar i ångerrätten som följer av plombering, varans typ m.m.