Elstängsel för hästar

Ett elektriskt häststängsel kan vara den rätta lösningen tack vare dess funktionalitet och ekonomi.

Med tiden använder fler och fler uppfödare runt om i världen, som ett verktyg för att hålla sina djur, elstängslet. Det är ett alltmer använt verktyg eftersom det lätt kan anpassas till alla behov. Den kan byggas för:

• långa eller korta staket,
• odlade eller vilda djur,
• landa med 220 V el eller utan el med hjälp av en 12 V batterienhet.
Hästar är förvisso bland de husdjur för vilka elstängsel alltmer används.

Elstängsel för hästar: vilka material ska man använda?
Konstruktionen av ett elstängsel för hästar kräver några små skillnader jämfört med andra djurs, först och främst för de material som ska användas.

Faktum är att för hästar är det nödvändigt att sätta upp ett staket med högre stolpar än andra djur, därför följer det att även höjden på tråden eller tejplinjerna måste skilja sig från de standarder som används för andra djur.

Rekommenderade höjder för hästar är:

• första raden 85 cm från marken
• andra raden 140 cm från marken
Därför, även för att beräkna djupet där pålen måste sättas in i marken, är det nödvändigt att använda pålar som är cirka 2 meter långa.

Gemi Elettronica: våra lösningar för elstängsel för hästar
Bland de elektriska stängselprodukterna som finns tillgängliga för Gemi Elettronica finns det förutom 220 V eller 12 V batteriaggregat och isolatorer för trästolpar och järnstolpar också olika typer av tråd och tejp.

Vajern, sektionen på 4 mm², rekommenderas för hästar, eller så är bandet mer lämpligt.

Hästen är i själva verket ett djur med något mindre utvecklat syn än andra djurs; därför gör den större tjockleken på bandet det lättare för djuret att se elstängslet runt det.

Gemi Elettronica har en lång historia bakom sig inom elstängselvärlden, dess produkter är certifierade enligt lagen och klart tillverkade i Italien.

Gemi Elettronica är den bästa lösningen för ditt elektriska häststängsel.

Produkter tillgängliga direkt på denna länk.